Prawo karne – Lublin

młotek i osoba ze splecionymi rękami w tle

Prawo karne reguluje zagadnienia związane z przestępstwami i odpowiedzialnością za ich popełnienie. W mojej kancelarii od lat prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego w Lublinie i okolicznych miejscowościach. To jeden z najważniejszych obszarów prawa – dotyczy bezpieczeństwa społecznego i ochrony przed przestępczością.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną w celu ustalenia szczegółów współpracy. Każdy przypadek wymaga bowiem indywidualnej analizy. Oferuję kompleksowe doradztwo, a także reprezentację w postępowaniach karnych.

Wsparcie prawne z zakresu prawa karnego

Udzielam wsparcia z zakresu prawa karnego dla Klientów z Lublina i okolic. Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego dotyczących popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, konsekwencji prawnych i ewentualnej obrony przed oskarżeniami,
  • reprezentowanie Klientów w trakcie postępowania karnego, w tym przed organami ścigania i sądami,
  • doradztwo i pomoc w negocjacjach w sprawach odszkodowawczych lub ugody,
  • pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego lub w zawieszeniu wykonania kary,
  • pomoc w ubieganiu się o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,
  • pomoc w procesie apelacyjnym oraz w zakresie odwoływania się od wyroków sądu,
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z prawem do odszkodowań za szkody wyrządzone przez przestępstwo,
  • pomoc w uzyskaniu odszkodowania od państwa za niesłuszne skazanie lub zatrzymanie.

Co istotne – z porad prawnych może skorzystać nie tylko osoba aresztowana. Ze względu położenie i sytuację Klienta, jako jego pełnomocnik, w imieniu podejrzanego lub oskarżonego udzielam także informacji krewnym.