Prawnik Karolina Przeniosło-Majka – Informacje o kancelarii w Lublinie

Nazywam się Karolina Przeniosło-Majka. Jestem prawnikiem prowadzącym działalność w Lublinie. W 2004 roku ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2008 roku zdałam egzamin sędziowski, po odbyciu 3-letniej aplikacji sądowej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Po ukończeniu aplikacji rozpoczęłam pracę w jednej z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Lublinie.

 

osoby w eleganckich strojach i laptop na biurku

Od maja 2009 r. do lutego 2020 roku pracowałam w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie w Wydziale Cywilnym jako asystent sędziego, zdobywając doświadczenie w zakresie procedowania w sprawach cywilnych. Kolejne dwa lata zatrudniona byłam w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie na stanowisku asystenta prokuratora. Posiadam również doświadczenie jako wykładowca akademicki w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz prawa handlowego. W tym zakresie pracowałam ze studentami w WSPiA w Lublinie.

Od 2011 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Prawa człowieka i ludzkie problemy są mi bliskie, dlatego też należę do Amnesty International. Nadto jestem miłośniczką zwierząt, stąd ochrona ich praw jest dla mnie bardzo ważna.

Kompleksowe wsparcie prawne

Jestem prawnikiem specjalizującym się głównie w prawie rodzinnym. Wspieram Klientów, którzy są zainteresowani sprawami rozwodowymi bądź separacyjnymi. Dążę do uzyskania orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka lub bez orzekania o winie. Dodatkowo zajmuję się kwestią podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi lub uzyskaniem należnych alimentów.

Zakres usług kancelarii - prawnik w Lublinie

Udzielam również wsparcia prawnego w zakresie prawa karnegohandlowego. Z moich usług korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Każdą sprawę zobowiązuję się prowadzić z należytą starannością, zawsze mając na uwadze dobro Klienta.
Sprawdź co zyskujesz, decydując się na współpracę z moją kancelarią. Jako prawnik w Lublinie:

  • zapewniam bieżącą obsługę prawną firm,
  • analizuję i sporządzam pisma – umowy i pozwy,
  • reprezentuję Klientów przed sądami wszystkich instancji,
  • dbam o interesy Klientów i prowadzę sprawy od początku do końca,
  • działam w oparciu o Kodeks Etyki Adwokackiej.