Informacja RODO, Polityka Prywatności, Cookie (tzw. ciasteczka)

I. INFORMACJA RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż: 
 
      1. Administratorem danych osobowych jest: 

                       Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Przeniosło-Majka, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 14, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
      2. Osoba której dane dotyczą ma prawo: 
 
          • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
          • żądania sprostowania (poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
          • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania; 
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie naruszenia przepisów w zakresu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochrony danych osobowych, 
          • uzyskania uzasadnienia, w przypadku odmowy uwzględnienia żądania w zakresie danych osobowych, 
          • celem realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt pocztą, bądź mailem na adres jak w ustępie 1; 
 
    3. Czas przetwarzania danych - do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy Nasze obowiązki prawne;
 
     4. Podstawa prawna i cele przetwarzania - art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit a) RODO, art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów w szczególności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii oraz ich infrastruktury technicznej i organizacyjnej;
 
      5. Kategorie danych przetwarzanych: 
 
  •  imię i nazwisko, 
  • nazwa, 
  • PESEL, 
  • NIP, 
  • REGON, 
  • adres zamieszkania (adres do korespondencji), 
  • nr telefonu, 
  • adres email, 
  • numer rachunku bankowego, 
  • inne o ile są niezbędne do realizacji umowy; 
 
    6. Odbiorcy danych: wyłącznie podmioty wykonujące na Naszą rzecz usługi konieczne ze względów organizacyjno-technicznych (np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie) oraz organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji; 
 
       7. Podanie danych osobowych jest: 
                    a. wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe; 
                    b. dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – niepodanie wymaganych danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy; 
 
       8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 
   9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) - przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
 
     10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego w sposób, zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo - w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione albo uprawnione na podstawie pisemnych umów o przetwarzanie danych osobowych.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

       1. Gromadzenie danych – dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko do celów administrowania stroną internetową i jej serwisu. Nie podejmujemy żadnych działań zmierzających do identyfikacji konkretnych osób odwiedzających, na podstawie danych gromadzonych w dziennikach logów. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim. 
 
      2. Przechowujemy:
 
         1) publiczny adres IP urządzenia (np. komputera), z którego pochodzi zapytanie; 
         2) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa; 
         3) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji; 
        4) czas nadejścia zapytania; 
        5) pierwszy wiersz żądania http; 
        6) kod odpowiedzi http; 
        7) liczbę wysłanych przez serwer bajtów; 
        8) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - referer link - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik; 
        9) informacje o przeglądarce użytkownika; 
       10) informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP.

III. COOKIES (tzw. „ciasteczka”)

       1. Nie wykorzystujemy mechanizmu Cookies do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających stronę, ani śledzenia ich nawigacji. 
 
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
       3. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 
                 a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
                b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; 
                c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; 
 
   4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
 
      5. Nie ponosimy odpowiedzialności za dochowanie zasad prywatności w związku z wykorzystaniem odnośników do innych strony internetowych znajdujących się na naszej stronie. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą.

IV. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

          1.  Polityka prywatności, klauzule RODO oraz Cookies są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.