Prawo rodzinne – Lublin

młotek i tekturowa rodzina

Oferuję wsparcie w zakresie prawa rodzinnego dla Klientów z Lublina i okolic. To dziedzina prawa, która reguluje relacje między członkami rodziny, a także reguluje sprawy związane z małżeństwem (m.in. sprawy o rozwód czy opieka nad dzieckiem). Prawo rodzinne dotyczy zatem wielu ważnych kwestii związanych z życiem prywatnym i emocjonalnym.

Małżeństwo jest jedną z głównych kwestii, którą reguluje prawo rodzinne. Prawo określa zasady zawierania i rozwiązywania małżeństwa, reguluje kwestie majątkowe małżonków, a także określa zasady dotyczące podziału majątku w przypadku rozwodu.

Rozwód jest procesem, w którym małżonkowie decydują o zakończeniu małżeństwa. Niezwykle istotne są tu kwestie dotyczące podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi oraz wysokości alimentów.

Prawo opiekuńcze

Szukasz doświadczonego prawnika w Lublinie specjalizującego się w prawie opiekuńczym? Zapraszam na konsultację, podczas której szczegółowo omówimy Twój problem i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Prawo opiekuńcze to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą, a także nad osobami dorosłymi, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub inne przyczyny potrzebują pomocy w codziennych czynnościach.

W przypadku dzieci i młodzieży, prawo opiekuńcze reguluje kwestie związane z opieką nad dzieckiem przez rodziców, a także kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem przez opiekunów zastępczych w przypadku, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej opieki.

Prawo opiekuńcze ma również zastosowanie w przypadku adopcji, która jest procesem przyjmowania dziecka na stałe do swojej rodziny, oraz w przypadku opieki nad osobami starszymi.