Zasady ustalania honorarium

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stosuję kilka mechanizmów ustalania stawek honorarium: 

Stawka godzinowa

Stała stawka za godzinę pracy. Wysokość honorarium - w tym przypadku - zależne jest od czasu radcy prawnego, poświęconego Klientowi i Jego sprawie. Stawka jest stała, zatem zwykle koszt Klienta jest wprost proporcjonalny do stopnia jej skomplikowania. Tego rodzaju rozliczenie stosowane jest zwykle w czynnościach polegających na spotkaniach z Klientami, Kontrahentami, negocjacjach z oponentami procesowymi, zawieraniu ugód, ale także w przypadku sporządzania pism procesowych, analiz dokumentacji, przygotowaniach do rozpraw, opinii prawnych, udziału w rozprawach i posiedzeniach sądowych. 

Stawka ryczałtowa

W tym przypadku umowa z Klientem dotyczy konkretnie wykonanego przeze mnie, a zleconego przez Państwa, zadania. Stawka honorarium ustalona jest z góry i płatna najczęściej po wykonaniu zadania, bądź w z wykorzystaniem instytucji zadatku oraz płatności głównej. Możliwa jest także płatność w ustalonych z Państwem ratach. Stosowane najczęściej przy okazji sporządzania pism procesowych, zażaleń, apelacji, udziału w rozprawie, bądź posiedzeniu Sądu, jak również poradach prawnych.

Wynagrodzenie miesięczne

W przypadku potrzeby stałej obsługi, korzystne dla Państwa okazać się może comiesięczne, stałe wynagrodzenie w umówionej wysokości. Służę wówczas pomocą w całym okresie obowiązywania umowy, poświęcając Państwa sprawom czas, proporcjonalny do wysokości ustalonej stawki. Abonament to bardzo wygodna dla Klientów forma rozliczeń, w przypadku większych potrzeb prawnych. 


monety i młotek sędziego

Prowizja za sukces tzw. success fee

To mechanizm na który składają się dwa elementy. Pierwszy z nich to wynagrodzenie wstępne, płatne przed przystąpieniem do czynności przez radcę prawnego. Następnie, w zależności od wyniku zleconych czynności, tj. tylko w przypadku sukcesu przesięwzięcia następuje płatność drugiej części wynagrodzenia. Druga część wynagrodzenia ustalana jest procentowo od określonej wartości.

Najczęściej tego rodzaju honorarium dotyczy zadań, których wynik nie jest pewny. W dużym uproszeniu powiedzieć można, że tutaj w razie sukcesu Klient "dzieli się" wygraną - w określonej proporcji (najczęściej 10-20 %) - z reprezentującym Jego interesy prawnikiem. Proponuję stosowanie tego rodzaju rozliczenia w przypadku postępowań o odszkodowanie, windykację należności, bądź procesów, w których wynik sprawy nie jest przesądzony.

Nadmieniam, że wskazane powyżej sposoby rozliczenia są jedynie przykładowe. W każdym przypadku rozważam wspólnie z Państwem, jaki sposób jest dla Państwa najbardziej korzystny.

Co warto wiedzieć o honorarium radcy prawnego?

Honorarium stanowi opłatę za świadczenie usług prawnych. Ostateczna cena zależy od wielu czynników, do których zaliczyć można m.in. rodzaj i złożoność sprawy.

Co istotne – w Polsce przepisy prawne określają minimalne stawki za czynności prawne (przygotowywanie umów, reprezentowanie Klientów przed sądem czy udzielanie porad prawnych). Stawki są ustalane w oparciu o taryfę radcowską, która z kolei określa minimalną wysokość wynagrodzenia.

W mojej kancelarii pod uwagę biorę indywidualne potrzeby oraz wymagania Klientów, a także stopień skomplikowania sprawy. Zachęcam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów. Chętnie przedstawię szczegółowe informacje na temat kosztów usług prawnych.