Prawo cywilne – Lublin

drewniany młotek i książki

Oferuję wsparcie z zakresu prawa cywilnego na terenie Lublina i okolic. Stanowi ono jedną z gałęzi prawa, która odpowiada za regulacje norm między obywatelami, przedsiębiorcami czy instytucjami. Dotyczy zatem codzienności – a w tym spraw społecznych i prywatnych.

Prawo cywilne obejmuje zbiór przepisów dotyczących m.in. prawa własności, umów cywilnoprawnych, dziedziczenia oraz prawa rodzinno-opiekuńczego.

Gałęziami prawa cywilnego jest również prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo własności intelektualnej. Można więc stwierdzić, że prawo cywilne dotyka wielu aspektów życia codziennego. Warto, aby w kryzysowej sytuacji zgłosić się do prawnika oferującego wsparcie, zaangażowanie oraz empatyczne podejście. Jako doświadczony adwokat mogę zapewnić nie tylko profesjonalną obsługę prawną, ale również indywidualne podejście do każdej sprawy.

Prawo cywilne to obszerny zbiór przepisów i regulacji prawnych. Wielu klientów zgłasza się do mojej kancelarii w celu zrozumienia pewnych spraw, uzyskania fachowej opinii oraz otrzymania profesjonalnej porady prawnej. Pomagam zebrać potrzebną dokumentację oraz sporządzam odpowiednie pisma. Przygotuję dla Państwa m.in. pozwy, umowy, wnioski oraz oświadczenia.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa cywilnego

Jako doświadczony adwokat z zakresu prawa cywilnego reprezentuję klientów w sprawach cywilnych dotyczących m.in.:

  • odszkodowania z tytułu szkody na osobie lub mieniu;
  • dochodzenie zadośćuczynienia;
  • rozwody i separacje;
  • podział majątku;
  • zniesienie współwłasności;
  • zasiedzenie nieruchomości;
  • nabycie, odrzucenie i podział spadku;
  • eksmisje;
  • roszczenia z umów cywilnoprawnych;
  • ochrona dóbr osobistych.

Klienci mogą liczyć na moją kompleksową obsługę prawną, doradztwo i reprezentowanie przed sądem.

Zapraszam do swojej kancelarii prawnej w Lublinie oraz zachęcam do kontaktu. Chętnie poznam Państwa sprawę i wskażę najlepsze rozwiązanie. Aby umówić się na spotkanie, można skorzystać z gotowego formularza kontaktowego.

Prawo rodzinne – ważna gałąź prawa cywilnego

W ramach prawa cywilnego, istnieje również dziedzina prawa rodzinno-cywilnego, która dotyczy kwestii związanych z rodziną i związkami między ludźmi. Prawo rodzinne reguluje kwestie związane z małżeństwem, rozwodem, separacją, alimentami, opieką nad dziećmi, a także adopcją i opieką prawną. Obowiązujące przepisy mają na celu zapewnienie ochrony prawnej rodzinom, a także uregulowanie sytuacji, w których małżonkowie decydują się na rozwód.

Jeśli potrzebujesz kompleksowego wsparcia prawnego, pozostaję do dyspozycji. Zaufaj mojemu doświadczeniu.