Alimenty – Lublin

dziewczynka z pluszowym misiem

Specjalizuję się w sprawach rodzinnych. Oferuję kompleksową pomoc w zakresie prawa alimentacyjnego, m.in. sporządzam pozwy o alimenty dla Klientów z Lublina i okolic.

Alimenty stanowią jedną z najważniejszych kwestii, którą należy uregulować w przypadku rozstania lub rozwodu małżonków. Innymi słowy – są to świadczenia pieniężne, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego utrzymania dziecka, małżonka lub innej osoby uprawnionej.

Alimenty są regulowane m.in. przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W Polsce obowiązek płacenia alimentów dotyczy w pierwszej kolejności rodziców, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie swoich dzieci. Jeśli jednak rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiedniego utrzymania, wówczas obowiązek ten przechodzi na osoby trzecie, takie jak dziadkowie.

Od lat pomagam moim Klientom w ustaleniu wysokości alimentów, a także przygotowuję odpowiedni wniosek do sądu – działam na terenie Lublina i okolic. Reprezentuję również Klientów w procesie sądowym, jednocześnie dbając o ochronę Twoich praw.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników i okoliczności, które muszą zostać wzięte pod uwagę przy ich ustalaniu:

  • dochody osoby zobowiązanej do płacenia alimentów – im wyższe dochody osoby zobowiązanej, tym zwykle wyższe są alimenty,
  • wiek i liczba dzieci – im więcej dzieci wymaga utrzymania, tym zwykle wyższa jest kwota alimentów, znaczenie ma również wiek dziecka (w przypadku małych dzieci, koszty utrzymania są wyższe),
  • sytuacja materialna osoby uprawnionej – jeśli osoba uprawniona do alimentów ma niskie dochody lub jest bezrobotna, to kwota alimentów może być wyższa.
  • koszty utrzymania dziecka – do ustalenia wysokości alimentów brane są pod uwagę m.in. koszty związane z wyżywieniem, opieką medyczną, edukacją oraz wynajmem mieszkania,
  • zdolność do zarabiania – wysokość alimentów może być uzależniona od zdolności do zarabiania osoby uprawnionej,
  • okres trwania obowiązku alimentacyjnego – w przypadku dzieci obowiązek alimentacyjny trwa zwykle do momentu osiągnięcia pełnoletności, a w niektórych przypadkach do ukończenia wyższych studiów.