Jak napisać i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód to niełatwy proces zarówno emocjonalnie, jak i pod względem prawnym. W Polsce co roku dochodzi do licznych rozwodów, jednak jedynie niewielka część z nich kończy się orzeczeniem o winie.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Pierwszym krokiem w procesie rozwodu z orzeczeniem o winie jest przygotowanie pozwu. Zgodnie z polskim prawem pozew taki musi być oparty na przyczynach wskazanych w kodeksie rodzinnym i opierać się na faktach. Przykłady przyczyn winy to alkoholizm, przemoc w rodzinie czy zdrada małżeńska.

Pozew należy spisać w formie pisemnej i zawrzeć w nim wszystkie istotne informacje oraz dowody potwierdzające podnoszone zarzuty. Warto także zgromadzić wszelkie dokumenty mogące świadczyć o winie drugiej strony, takie jak raporty policyjne czy zaświadczenia lekarskie.

Złożenie pozwu przez prawnika

Wniosek o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, np. w Lublinie, musi zostać złożony do sądu przez adwokata. Uprawnieniem tym dysponują radcy prawni oraz adwokaci – warto więc odpowiednio wcześniej zasięgnąć porady prawniczej i skonsultować się z wybranym specjalistą.

Możliwe konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą rozwód z orzeczeniem o winie. Przede wszystkim strona uznana za winną może mieć obowiązek płacenia alimentów na rzecz drugiej strony. Oprócz tego orzeczenie o winie może wpłynąć na podział majątku czy decyzje dotyczące opieki nad wspólnymi dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie jako alternatywa

Oprócz rozwodu z orzeczeniem o winie w Polsce istnieje również możliwość rozwodu bez orzekania o winie. Wniosek taki może zostać złożony przez obie strony lub jedną z nich. Zazwyczaj rozpatrywany jest on przez sąd szybciej niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.

Jeśli małżonkowie zdecydują się na takie rozwiązanie, sąd może podzielić majątek w sposób umowny lub na podstawie ustawy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wniosek o rozwód bez orzeczenia o winie może zostać złożony dopiero po upływie co najmniej roku od zawarcia małżeństwa.